Shuntopac shuntgrupper; kombishunter

Til højre er en oversigt over Shuntopac kombishunter. Shuntgrupperne placeres i undercentralen (UC) og styrer rette temperatur og flow til de forskellige objekter. 

Kombishunter er kombinerede shuntgrupper for varmegenvinding, køl og/eller varme til ventilationssystem. De traditionelle batterier anvendes til at tilføre køl og/eller varme til ventilationsluften. Afhængig af udførelsen er de pladsbesparende, da det ene eller begge batterier udgår, eftersom varme respektiv køl, tilføres via en pladeveksler i shuntgruppen.

For hver shuntgruppe i sortimentet er det muligt at downloade teknisk dokumentation. Hvis du behøver hjælp til beregning og dimensionering af dine shuntgrupper anvender du beregningsprogrammet eller kontakter vor teknikafdeling.

Shuntopac® 20-200 VK

Shuntopac 20-200 VK er en kombineret shuntgruppe for både varme og køl til et ventilationssystem. Kølebatteriet anvendes for at tilføre både varme og køl til ventilationsluften. Det traditionelle varmebatteri udgår, eftersom køl tilføres via en pladeveksler i shuntgruppens sekundærkreds.

Shuntopac Shuntgrupper

Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS 09

Avser följande modeller av Shuntopac:

20-200 KV, 20-200 KV Bypass, 20-200 VK

PSA24

Förtillverkade shuntgrupper för kyla och värme

Shuntgrupp av fabrikat TTM Energiprodukter med rörkoppel i tryckkärlsstål EN 10216-2 i PN10. Kopplingsprincip XX enligt TTM:s standard. Shuntgruppen ska vara utrustad med:

Avstängningsventiler, 3 st.

Injusteringsventiler, 3 st.

Injusteringsventil för reglering av bypassflöde. (Endast KV Bypass, radera vid behov.)

Termometrar, 6 st.

Styrventiler, 2 st.

Ställdon, 2 st. (Ange spänning och signal.)

Cirkulationspump.

Plattvärmeväxlare, placerad framtill på enheten.

Backventil med fjäderbelastad klaff.

Vakuum- och säkerhetsventil.

Isoleringsskåp med isolering AF Armaflex 13 mm.

Mätuttag monterade på samtliga anslutningar.

Avtappningsdon med slangförskruvning R 1/2”.

Stativ med två ben med fotplattor för uppställning och fastsättning i golv.

Anslutningsböjar (Tillbehör, radera vid behov.)

Vid utförandeentreprenad ange tillämpliga värden nedan/funktionsentreprenad radera nedan: (Exemplet avser tvåvägsfunktion i både värme- och kylkrets).

Kyla primärsida

Flöde:

Tillgängligt huvudpumptryck vid shunt:

Mediatyp:

Värme primärsida

Flöde:

Tillgängligt huvudpumptryck vid shunt:

Mediatyp:

Temperatur tillopp och önskad returtemperatur:

Sekundärsida

Flöde:

Tryckfall i anslutet objekt:

Temperaturer tillopp och retur i värmefallet:

Tänk på att:

Batteriet i ventilationen ska beräknas för både kylfall och värmefall. Flödet är det samma i båda fallen och vanligtvis är kylfallet dimensionerande.

För att optimera växlarens storlek ska framledningstemperaturen till batteriet hållas så låg som möjligt med hänsyn taget till den önskade värmeeffekten.

För optimal dimensionering och förbättrad funktion på växlaren kan det i vissa driftfall vara både lönsamt och nödvändigt att bypass-koppla denna.

Information

Andra rörkvaliteter samt rostskyddsmålning kan fås på begäran, kontakta TTM vid behov. Kan även levereras med dynamiska inregleringsventiler, flödesregulatorer eller differenstryckregulator. Beskrivning av kopplingsprinciper finns i produktbladet för aktuell Shuntopac.

TTM hjälper gärna till med produktval och dimensionering, kontakta oss på 0480-41 77 40 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Ladda ner programtext »
Shunox Design A/S
Mob. +45 2785 9300
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
René Helt
www.shunox.dk
Nyhedsbrev