Adfærdskodeks

Code of Conduct

Vores forretningsprincipper

Vi skal agere som et pålideligt og hæderligt selskab, der lever op til vores forpligtelser. Vi tror på langsigtede forretningsrelationer, hvor vi sammen med vores forretningspartnere skaber grundlag for stærke økonomiske resultater, under hensyntagen til miljøet og et socialt engagement. Hvor vi har indflydelse stræber vi mod at vores leverandører og andre partnere følger principperne i vores adfærds kodeks.

Vi respekterer og følger love, konkurrenceregler, miljølove, arbejdsmarkeds love, aftaler og andre bestemmelser, der påvirker vores virksomhed. Vi skal ikke tilbyde forretningspartnere og øvrige interessenter belønninger eller fordele, der går imod gældende love eller rimelig accepteret forretningssans.

Miljøprincipper

Alle relevante miljølove og bestemmelser skal efterleves.

Forebyggende arbejde skal udøves for at begrænse forurenende udslip og hensyn skal tages til natur- og kulturværdier. Kemikalier skal være korrekt mærket og håndteres på en sikker måde. Substitution skal tillempes, så produkter, som er acceptable ud fra et miljø- og sundhedssynspunkt anvendes. Farligt gods skal håndteres og transporteres under sikre forhold.

Affald skal opbevares og håndteres på en sikker måde. Så vidt det er muligt skal affald kildesorteres for at fremme genvinding af materialer.

Sociale principper

Ansættelsesvilkår der opfylder minimumskrav i nationale love og relevante ILO-konventioner tilbydes alle ansatte. Børne- eller tvangsarbejde accepteres ikke.

Frihed for de ansatte, til at være medlem i eller arbejde for organisationer, der varetager deres interesse som ansatte. Ansatte skal have ret til kollektivt at forhandle deres løn.

Diskriminering accepteres ikke i virksomheden. Ligestilling, mangfoldighed og ens behandling skal altid gælde, uanset etnisk oprindelse, nationalitet, alder, civilstand, køn, kaste, seksuel orientering, fagforbundstilhør, politisk holdning eller religion.

Arbejdstagere skal informeres om risici i deres arbejde, have tilgang til personligt beskyttelsesudstyr, hvor det kræves at få uddannelse i, hvordan udstyret håndteres på en korrekt måde. Arbejdsmiljøet skal opfylde anvendelige love og regler for arbejdsbeskyttelse. Maskiner og anden udstyr skal være sikre at anvende, så risikoen for sygdom og skader minimeres. Ingen arbejdstagere skal arbejde i et miljø, hvor sundhed eller liv er i risiko.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Så får du aktuel information og værdifulde tips om teknik og vores produkter.

Shunox Design A/S
Mob. +45 2785 9300
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
René Helt
www.shunox.dk
Nyhedsbrev